Dział Rekrutacji (wszyscy kandydaci z polskim obywatelstwem na studia w języku polskim oraz kandydaci na studia podyplomowe)

Złożenie dokumentów
15 min

Admissions Office (ALL international candidates, studies in English and bi-lingual studies)

Submission of the application
15 min

Dział Spraw Studenckich – XII piętro pokój 1250

Odbiór Legitymacji Studenckiej ELS- I stopnia studiów pokój 1250
15 min
Odbiór zaświadczenia- pokój 1250
15 min
Przedłużenie ważności Legitymacji Studenckiej ELS- pokój 1250
15 min
Konsultacja z opiekunem kierunku- pokój 1250
15 min

Dział Spraw Studenckich – XII piętro pokój 1252

Odbiór Legitymacji Studenckiej ELS- II stopnia studiów pokój 1252
15 min
Odbiór zaświadczenia - pokój 1252
15 min
Przedłużenie ważności Legitymacji Studenckiej ELS- pokój 1252
15 min
Konsultacja z opiekunem kierunku - pokój 1252
15 min
Отримання студентського квитка – Кабінет 1252
15 min
Отримання довідки – кабінет 1252
15 min
Консультація з опікуном спеціальності – кабінет 1252
15 min

Student Affairs Office – XI piętro pokój 1149

Receipt of the student ID card
15 min
Receipt of the student documents/certificates
15 min
Extending the validity of the student ID Card
15 min
Consultation with the faculty supervisor
15 min

Academic Affairs Office – XI piętro pokój 1149

Course registration - support
15 min

Dział Dydaktyki – XII piętro pokój 1251

Wsparcie w I i II turze wyboru zajęć
15 min

Dział Spraw Dyplomowych / Diploma Affairs Office ( 9 piętro lokal 918 ) studia I i II stopnia

Odbiór dyplomu - studia I i II stopnia / Receipt of the diploma - Bachelor’s and Master's
30 min

Dział opłat i stypendiów / Payment office

Opłaty/Payment
15 min
Stypendia / Scholarship
15 min

Dział Personalny / Human Resources Department

Podpisywanie dokumentów / Signing documents
10 min

Biblioteka/Library (piętro XI pokój 1106)

Odbiór książek zarezerwowanych w katalogu https://civitas.lib.mol.pl / Collection of books reserved in the catalog https://civitas.lib.mol.pl
15 min
Wypożyczenie lub zwrot książki/ Borrowing or returning a book
15 min
Wgląd do zamówionych prac dyplomowych/ Access to ordered diploma theses
15 min

Akademickie Centrum Doskonałości Dydaktycznej

Analiza indywidualna FRIS – konsultacje stacjonarnie (PKiN, piętro 10, pokój 1036)
90 min
Analiza indywidualna FRIS – konsultacje online (Teams)
90 min

Badanie studentów i studentek Collegium Civitas - sesja zdjęciowa

Rezerwacja terminu – sala 908, IX piętro
15 min
DANE ADRESOWE

ul. Plac Defilad 1 - XII piętro
00-901 Warszawa

recepcja@civitas.edu.pl
http://civitas.edu.pl

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08:30-16:30

Wtorek: 08:30-16:30

Środa: 08:30-16:30

Czwartek: 08:30-16:30

Piątek: 08:30-16:30